Manylion cyswllt

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

(Ni roddir cyfeiriad)

07840 867985

geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jeff M Evans

85 Kings Road
Caergybi
LL65 2BN

01407 760 556
07542 716 756

jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Neville Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

07821 483154

nevilleevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Glyn Haynes (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

8
Llaingoch
Caergybi/Holyhead
Ynys Môn
LL65 1LF

07951912338

glynhaynes@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 764801
07889 652068

TreforLloydHughes@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd John Ifan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07842 254337

johnijones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Robert Ll Jones

Namor
19 Tan Y Bryn Road
Caergybi/Holyhead
Anglesey
LL65 1AR

01407 763718

RobertLlJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jackie Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

07881903088

jackielewis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dafydd Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 848 068

dafyddroberts4@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Ken Taylor (Cadeirydd/Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

07769 705097

kentaylor@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

(Ni roddir cyfeiriad)

07790091688

alwenpwatkin@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Robin Wyn Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07887 842404

robinwilliams@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Liz Wood

4 Madyn Road
Amlwch
LL68 9DL

07482 237 584

lizwood@ynysmon.llyw.cymru