Manylion cyswllt

Pwyllgor Apeliadau

Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

(Ni roddir cyfeiriad)

07840 867985

geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Paul Ellis

(Ni roddir cyfeiriad)

07786 112008

paulellis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Douglas Massie Fowlie

Brae-Môr
6 Y Fron
Aberffraw
LL63 5EQ

07485 552 717

douglasmfowlie@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd John Ifan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07842 254337

johnijones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dyfed Wyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07747 617848

dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jackie Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

07881903088

jackielewis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Pip O'Neill

(Ni roddir cyfeiriad)

07543 629760

pipo'neill@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Llio Angharad Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

07926 100303

llioaowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Derek Owen

Bryn Parys
Mynydd Parys
Amlwch
LL68 9RE

07900 215 706

derekowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru