Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

(Ni roddir cyfeiriad)

07840 867985

geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dyfed Wyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07747 617848

dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Euryn Morris (Deputy Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

07768 972523

eurynmorris@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dafydd Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 848 068

dafyddroberts4@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

07770 280720

keithroberts@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832640
07766078351

AledMJones@ynysmon.llyw.cymru

Mrs Sharon Warnes

(Ni roddir cyfeiriad)

SharonWarnes@ynysmon.llyw.cymru

Mr Dilwyn Evans (Cadeirydd/Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr. Michael Wilson

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr William Parry

(Ni roddir cyfeiriad)