Manylion cyswllt

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

(Ni roddir cyfeiriad)

07840 867985

geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru

Mr Dilwyn Evans (Cadeirydd/Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 764801
07889 652068

TreforLloydHughes@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dyfed Wyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07747 617848

dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Euryn Morris (Deputy Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

07768 972523

eurynmorris@ynysmon.llyw.cymru

Mr William Parry

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Keith Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

07770 280720

keithroberts@anglesey.gov.wales

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru

Mrs Sharon Warnes

(Ni roddir cyfeiriad)

SharonWarnes@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Ieuan Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 851070
07855898364

IeuanWilliams@ynysmon.llyw.cymru

Mr. Michael Wilson

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Liz Wood

4 Madyn Road
Amlwch
LL68 9DL

07482 237 584

lizwood@ynysmon.llyw.cymru