Manylion cyswllt

Cyngor Sir Ynys Môn

Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb

(Ni roddir cyfeiriad)

07840 867985

geraintapifanbebb@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Non Dafydd (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)


07415 469 472

nondafydd@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Paul Ellis

(Ni roddir cyfeiriad)

07786 112008

paulellis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jeff M Evans

85 Kings Road
Caergybi
LL65 2BN

01407 760 556
07542 716 756

jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Neville Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

07821 483154

nevilleevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Douglas Massie Fowlie

Brae-Môr
6 Y Fron
Aberffraw
LL63 5EQ

07485 552 717

douglasmfowlie@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Glyn Haynes (Cadeirydd/Chair)

8
Llaingoch
Caergybi/Holyhead
Ynys Môn
LL65 1LF

07951912338

glynhaynes@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 764801
07889 652068

TreforLloydHughes@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Carwyn Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 450163

CarwynEliasJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd John Ifan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07842 254337

johnijones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Robert Ll Jones

Namor
19 Tan Y Bryn Road
Caergybi/Holyhead
Anglesey
LL65 1AR

01407 763718

RobertLlJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832 640
07766 078351

AledMJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Gwilym O Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dyfed Wyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07747 617848

dyfedjones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jackie Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

07881903088

jackielewis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Llinos Medi

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

llinosmedi@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Euryn Morris

(Ni roddir cyfeiriad)

07768 972523

eurynmorris@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Pip O'Neill

(Ni roddir cyfeiriad)

07543 629760

pipo'neill@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Llio Angharad Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

07926 100303

llioaowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Derek Owen

Bryn Parys
Mynydd Parys
Amlwch
LL68 9RE

07900 215 706

derekowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Gary Pritchard

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07866 762463

garypritchard@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dylan Rees

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

dylanrees@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Alun Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07484 171829

alunroberts3@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dafydd Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 848 068

dafyddroberts4@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

07770 280720

keithroberts@anglesey.gov.wales

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Nicola Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 723540
07790 481516

nicolaroberts@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Ken Taylor

(Ni roddir cyfeiriad)

07769 705097

kentaylor@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 860576
0785 826 4113

dafyddrhysthomas@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Alwen Pennant Watkin

(Ni roddir cyfeiriad)

07790091688

alwenpwatkin@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Ieuan Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 851070
07855898364

IeuanWilliams@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Robin Wyn Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07887 842404

robinwilliams@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Sonia Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07743124641

SoniaWilliams2@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Liz Wood

4 Madyn Road
Amlwch
LL68 9DL

07482 237 584

lizwood@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Arfon Wyn

(Ni roddir cyfeiriad)

07977 011304

arfonwyn@ynysmon.llyw.cymru