Manylion cyswllt

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Sue Altree

(Ni roddir cyfeiriad)

Rev Jim Clarke

(Ni roddir cyfeiriad)

Mefys Edwards

(Ni roddir cyfeiriad)

Anest Gray Frazer

(Ni roddir cyfeiriad)

Elaine Green

(Ni roddir cyfeiriad)

Heledd Hearn

(Ni roddir cyfeiriad)

Gerald Hewitson

(Ni roddir cyfeiriad)

Catherine Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832640
07766078351

AledMJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Gwilym O Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Alun Wyn Mummery

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 714 938

alunwmummery@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Dylan Rees

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

DylanRees@ynysmon.gov.uk

Owain Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Alun Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 715837

alunroberts3@anglesey.gov.uk

Rev Debra Stammers

(Ni roddir cyfeiriad)

Christopher Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Rheinallt Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 860576
0785 826 4113

Drtau@ynysmon.gov.uk

Manon Morris Williams

(Ni roddir cyfeiriad)