Manylion cyswllt

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog at Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (CYS)

Sue Altree

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Non Dafydd (Cadeirydd/Chair)


07415 469 472

nondafydd@ynysmon.llyw.cymru

Mefys Edwards

(Ni roddir cyfeiriad)

Elaine Green

(Ni roddir cyfeiriad)

Heledd Hearn

(Ni roddir cyfeiriad)

Edward Morus Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Gwilym O Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.llyw.cymru

Sarah Kingman

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Dylan Rees

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

dylanrees@ynysmon.llyw.cymru

Owain Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Rev Deborah Stammers

(Ni roddir cyfeiriad)

Rheinallt Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Manon Morris Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Arfon Wyn (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

07977 011304

arfonwyn@ynysmon.llyw.cymru