Manylion cyswllt

Pwyllgor Safonau

Mr Rhys Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

RhysDavies@ynysmon.llyw.cymru

Mr Brace Griffiths

(Ni roddir cyfeiriad)

BraceGriffiths@ynysmon.llyw.cymru

Mr John Robert Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

johnjones@ynysmon.llyw.cymru

Margaret Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)

Mrs Gill Murgatroyd

(Ni roddir cyfeiriad)

gillmurgatroyd@ynysmon.llyw.cymru

Mr Trefor Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr Iorwerth Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

iorwerthroberts@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 860576
0785 826 4113

dafyddrhysthomas@ynysmon.llyw.cymru