Manylion cyswllt

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd

Cynghorydd Gwen Griffith

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Sian Wyn Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd John Brynmor Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Berwyn Parry Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Dyfrig Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Aled Morris Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Dafydd Meurig

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Michael Sol Owen (Reserve)

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd John Pughe Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Nicola Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 723540
07790 481516

nicolaroberts@ynysmon.llyw.cymru

Councillor Catrin Elen Wager

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Gethin Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Owain Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd John Wyn Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Robin Wyn Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07887 842404

robinwilliams@ynysmon.llyw.cymru