Manylion cyswllt

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cynghorydd Jeff M Evans

85 Kings Road
Caergybi
LL65 2BN

01407 760 556
07542 716 756

jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd John Ifan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07842 254337

johnijones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dylan Rees

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

dylanrees@ynysmon.llyw.cymru