Manylion cyswllt

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (Pwyllgor Lleol Môn)

Cynghorydd Non Dafydd


07415 469 472

nondafydd@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jeff M Evans

85 Kings Road
Caergybi
LL65 2BN

01407 760 556
07542 716 756

jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 764801
07889 652068

TreforLloydHughes@ynysmon.llyw.cymru