Manylion cyswllt

Grŵp Rhanddeiliad y Safle Wylfa

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832640
07766078351

AledMJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Gwilym O Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jackie Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

07919 220364

jackielewis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Llinos Medi

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 470702
07775586859

llinosmedi@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Llio Angharad Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

07926 100303

llioaowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Derek Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

07900 215706

derekowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Liz Wood

(Ni roddir cyfeiriad)

07482 237584

lizwood@ynysmon.llyw.cymru