Manylion cyswllt

Bwrdd Aelodau Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru (CLAW)

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 860576
0785 826 4113

dafyddrhysthomas@ynysmon.llyw.cymru