Manylion cyswllt

Grŵp Llywio Adolygiad Cynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 860576
0785 826 4113

dafyddrhysthomas@ynysmon.llyw.cymru