Manylion cyswllt

Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd a Môn

Cynghorydd Gary Pritchard

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07866 762463

garypritchard@ynysmon.llyw.cymru