Manylion cyswllt

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Cynghorydd Paul Ellis

(Ni roddir cyfeiriad)

07786 112008

paulellis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd John Ifan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07842 254337

johnijones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Carwyn Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 450163
07795622025

CarwynEliasJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Pip O'Neill

(Ni roddir cyfeiriad)

07543 629760

pipo'neill@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Gary Pritchard

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07866 762463

garypritchard@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 860576
0785 826 4113

dafyddrhysthomas@ynysmon.llyw.cymru