Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Esceifiog, Gaerwen

Cynghorydd Eric Wyn Jones

Llanidan Farm
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6HJ

01248 430321

ericjones@anglesey.gov.uk