Manylion cyswllt

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cynghorydd Non Dafydd

(Ni roddir cyfeiriad)

07415 469 472

nondafydd@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jeff M Evans

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 760556
07542 716756

jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Carwyn Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

(01248) 450163
07795622025

CarwynEliasJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832640
07766078351

AledMJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Gwilym O Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Llio Angharad Owen

(Ni roddir cyfeiriad)

07926 100303

llioaowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dylan Rees

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

dylanrees@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Roberts (Cadeirydd/Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

07770 280720

keithroberts@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Alwen Pennant Watkin (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

07300 115706

alwenpwatkin@ynysmon.llyw.cymru