Manylion cyswllt

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol

Aled Evans

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Kenneth P Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Islwyn Humphreys (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Llinos Medi Huws

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 470702
07775586859

LlinosMediHuws@ynysmon.gov.uk

Ffion Johnstone

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Gwilym O Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.gov.uk

Cynghorydd Alun Wyn Mummery (Cadeirydd/Chair)

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 714 938

alunwmummery@ynysmon.gov.uk

Wyn Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)