Manylion cyswllt

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Cynghorydd Non Dafydd


07415 469 472

nondafydd@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Paul Ellis

(Ni roddir cyfeiriad)

07786 112008

paulellis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jeff M Evans

85 Kings Road
Caergybi
LL65 2BN

01407 760 556
07542 716 756

jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Dafydd Gruffydd

Rheolwr Gyfarwyddwr
Menter Mon
Neuadd y Dref
Sgwar Bulkeley
LLANGE FNI

dafydd@mentermon.com

Llio Johnson

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd John Ifan Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

07842 254337

johnijones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Gwilym O Jones (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Euryn Morris

(Ni roddir cyfeiriad)

07768 972523

eurynmorris@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Pip O'Neill

(Ni roddir cyfeiriad)

07543 629760

pipo'neill@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Derek Owen

Bryn Parys
Mynydd Parys
Amlwch
LL68 9RE

07900 215 706

derekowen@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dylan Rees (Cadeirydd/Chair)

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

dylanrees@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Ken Taylor

(Ni roddir cyfeiriad)

07769 705097

kentaylor@ynysmon.llyw.cymru

Gillian Thompson

(Ni roddir cyfeiriad)

Mr John Tierney

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Sonia Williams

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07743124641

SoniaWilliams2@ynysmon.llyw.cymru