Manylion cyswllt

Panel Gweithredol Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cynghorydd Dylan Rees

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

dylanrees@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Ken Taylor

(Ni roddir cyfeiriad)

07769 705097

kentaylor@ynysmon.llyw.cymru