Manylion cyswllt

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cynghorydd Jeff M Evans

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 760556
07542 716756

jeffevans@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Gwilym O Jones

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01407 740105

GwilymOJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Jackie Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

07919 220364

jackielewis@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Alun Wyn Mummery

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 714 938

alunwmummery@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Keith Roberts

(Ni roddir cyfeiriad)

07770 280720

keithroberts@ynysmon.llyw.cymru