Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch

Cynghorydd Vaughan Hughes

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 852873

VaughanHughes@ynysmon.gov.uk