Manylion cyswllt

Llywodraethwr - Ysgol Gynradd Niwbwrch

Cynghorydd Peter S Rogers

Bodrida
Brynsiencyn
Ynys Môn
LL61 6NZ

01248 430241

PeterRogers@ynysmon.gov.uk