Manylion cyswllt

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014)

Cynghorydd Gary Pritchard

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07866 762463

garypritchard@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Alun Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07484 171829

alunroberts3@ynysmon.llyw.cymru