Manylion cyswllt

Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru (Gofal a Llesiant)

Cynghorydd Llinos Medi

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

llinosmedi@ynysmon.llyw.cymru