Manylion cyswllt

Pwyllgor Safonau - Panel Dethol

Dr Teleri Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Aled Morris Jones

Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

01407 832 640
07766 078351

AledMJones@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Dylan Rees

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

01248 724560
07766 169919

dylanrees@ynysmon.llyw.cymru

Cynghorydd Margaret Murley Roberts

Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

07717357919

margaretroberts2@ynysmon.llyw.cymru

Mr Gordon Warren

(Ni roddir cyfeiriad)