Mater - penderfyniadau

Overview and Scrutiny Annual Report 2020/21

18/05/2021 - Overview and Scrutiny Annual Report 2020/21

PENDERFYNWYD :-

 

·      Cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini ar gyfer 2020/21;

·      Nodi’r cynnydd parhaus a wnaed wrth weithredu'r siwrnai ddatblygu Sgriwtini leol a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar ymarfer;

penodi Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio fel y Pencampwr Sgriwtini ar gyfer y cyfnod Mai 2021 i Mai 2022.