Mater - penderfyniadau

Programme of Meetings of the County Council for 2021/22

18/05/2021 - Programme of Meetings of the County Council for 2021/22

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r rhaglen ganlynol o gyfarfodydd cyffredinol y Cyngor Sir am y flwyddyn i ddod: -

 

·      7 Medi, 2021                   2.00 y.h

·      28 Medi, 2021                2.00 y.h

·      26 Hydref, 2021 (Arbennig) –    2.00 y.h

·      7 Rhagfyr, 2021             2.00 y.h

·      22 Chwefror, 2022          2.00 y.h

·      Mai 2022 (Cyfarfod Blynyddol) – dyddiad i’w gadarnhau