Mater - penderfyniadau

Confirmation of the Scheme of Delegation

18/05/2021 - Confirmation of the Scheme of Delegation

PENDERFYNWYD cadarnhau rhan o’r fath o’r Cynllun Dirprwyo fel y mae’r Cyfansoddiad yn gorchymyn ei bod yn fater i’r Cyngor ei benderfynu fel y nodir yn Rhan 3.2 o’r Cyfansoddiad.