Mater - penderfyniadau

Treasury Management Strategy 2022/23

08/02/2022 - Treasury Management Strategy Statement 2022/23

Penderfynwyd derbyn a nodi’r Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2022/23 ac i anfon y Datganiad ymlaen i’r Pwyllgor Gwaith heb unrhyw sylwadau pellach.