Mater - penderfyniadau

Housing Revenue Account Budget Monitoring - Quarter 3, 2021/22

03/03/2022 - Housing Revenue Account Budget Monitoring - Quarter 3, 2021/22

Penderfynwyd nodi’r canlynol –

 

·         Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer chwarter 3 2021/22.

·         Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2021/22.