Mater - penderfyniadau

Local Authority Homes for Older People - Setting the Standard Charge 2022/23

03/03/2022 - Local Authority Homes for Older People - Setting the Standard Charge 2022/23

Penderfynwyd –

 

·       Bod y ffi safonol ar gyfer cartrefi gofal yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2022 i 31 Mawrth 2023 yn cael ei osod ar £801.53 yr wythnos.

·       Bod y ffi llawn wythnosol fesul preswylydd ar gyfer cartrefi’r Awdurdod yn cael ei osod ar lefel sy’n cyfateb i gost lawn y gwasanaeth, sef £801.53 yr wythnos.