Mater - penderfyniadau

Council Tax Discretionary Relief Policy

03/03/2022 - Council Tax Discretionary Relief Policy

Penderfynwyd bod y Pwyllgor Gwaith yn argymell i’r Cyngor Llawn bod y newidiadau a nodir yn yr adroddiad yn cael eu gwneud i Bolisi Rhyddhad Dewisol y Dreth Gyngor fel yr amlygir yn Atodiad A yr adroddiad o’r 1af Ebrill 2022/23.