Mater - penderfyniadau

Endorsement of the Island's Project Submission to the Levelling Up Fund

03/03/2022 - Endorsement of the Island's Project Submission to the Levelling Up Fund

Penderfynwyd –

 

·         Cymeradwyo parhau gyda’r gwaith paratoi ar gyfer cais i’r Gronfa Codi’r Gwastad (LUF) sy’n canolbwyntio ar Gaergybi.

·         Oherwydd ansicrwydd ynghylch y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau, bod y Pwyllgor Gwaith yn dirprwyo’r awdurdod i awdurdodi’r cyflwyniad terfynol i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd).