Mater - penderfyniadau

Treasury Management Mid-Year Review 2021/22

03/03/2022 - Treasury Management Mid-Year Review 2021/22

Penderfynwyd derbyn yr Adroddiad ar yr Adolygiad Rheoli Trysorlys Canol Blwyddyn ar gyfer 2021/22 a chyfeirio’r adroddiad at y Cyngor Llawn.