Mater - penderfyniadau

Applications Arising

15/12/2022 - Applications Arising

7.7  FPL/2022/189 – Cais ôl-weithredol i gadw’r defnydd o fflat yn Bilash, Stryd y Gwlith, Porthaethwy

 

PENDERFYNWYD caniatáu’r cais yn unol ag argymhelliad y swyddog, yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.