Mater - penderfyniadau

Capital Budget 2023/24

09/03/2023 - 2023/24 Budget

PENDERFYNWYD:-

 

·       Cymeradwyo’r gyllideb gyfalaf ar gyfer  2023/2024.

·      Derbyn y Datrysiad ar y Dreth Gyngor drafft fel y nodwyd yn (C) ar yr agenda.