Mater - penderfyniadau

Gweddill y Ceisiadau

01/03/2023 - Gweddill y Ceisiadau

 12.1  MAO/2022/27 - Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan caniatád cynllunio FPL/2021/337 er mwyn diwygio y cynlluniau a gymeradwywyd yn Hen Safle Roadking, Stop Tryciau, Parc Cybi, Caergybi

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.2  ADV/2023/1 – Cais ar gyfer amnewid arwydd dehongli yn Tŵr Gwylio Amlwch, Amlwch.

 

      Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.3  ADV/2023/2 – Cais i godi arwydd dehongli yn Maes Parcio Uchaf, Lôn y Cei Uchaf, Porth Amlwch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.4  ADV/2023/3 – Cais ar gyfer amnewid arwydd dehongli yn Maes Parcio'r Prif Sgwâr , Amlwch.

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.5  ADV/2023/4 - Cais i leoli 2 arwydd heb eu goleuo yn Mynydd Parys, Amlwch.

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.6  HHP/2022/342 - Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Islwyn, Ffordd Caergybi, Llanfairpwll

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle corfforol am y rhesymau a roddwyd.

 

12.7  HHP/2022/244 - Cais llawn ar gyfer dymchwel y modurdy presennol ynghyd a chodi anecs 2 lawr yn Lancefield, Ffordd Cynlas, Benllech

 

Cais wedi’i dynnu’n ôl.

 

12.8  FPL/2021/231 - Cais llawn i godi 27 annedd fforddiadwy, adeiladu ffordd fynediad fewnol, gwyro Hawl Tramwy Cyhoeddus, creu bwnd tirlunio, codi ffens acwstig a gwaith cysylltiedig ar Dîr i'r Gogledd o Y Garnedd, Llanfairwll

 

      Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog.

 

12.9  TPO/2022/24 - Cais i wneud gwaith ar goed sydd wedi eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed yn Parc Twr, Llanfairpwll

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.