E-Ddeisebau byw a rhai wedi'i cwblhau

Mae e-ddeiseb yn ddeiseb sy'n galluogi llofnodion i gael eu casglu ar-lein. Mae hyn yn galluogi deisebau a gwybodaeth ategol i gael eu rhannu รข chynulleidfa llawer ehangach na deiseb bapur draddodiadol.

Mae unrhyw un sy'n byw, gweithio neu'n astudio yn yr ardal yn gallu cyflwyno neu lofnodi e-ddeiseb.

Mae e-ddeisebau yn rhan o ymrwymiad y Cyngor i wrando ar a gweithredu ar farn y cyhoedd.

Dewiswch ddyddiadau cynharach isod er mwyn dod o hyd i e-ddeisebau ac ymatebion gan y Cyngor.

Ni chofnodwyd eDdeisebau ar gyfer y cyfnod a ddewiswyd