Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanddyfnan-Ward Llanddyfnan / Llanddyfnan Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dewi Ap Rhobert Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Manon Mair Huws Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Mike Lees Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Clive McGregor Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Dylan Eryl Morgan Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
William Vaughan Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol