Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llangefni - Ward Cefni / Cefni Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Terry Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Non Wyn Parry Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Nicola Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Maurice Turner Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Rita Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol