Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bro Rhosyr

Etholiadau Lleol Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Bro Rhosyr - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hywel Eifion Jones 936 28% Wedi'i ethol
Victor Hughes 563 17% Wedi'i ethol
Richard Parry Plaid Cymru - The Party of Wales 552 16% Heb ei ethol
Nia Evans 440 13% Heb ei ethol
Dewi Ap Rhobert Plaid Cymru - The Party of Wales 303 9% Heb ei ethol
Einion Parry Williams 258 8% Heb ei ethol
Carla Teixeira UKIP Wales / UKIP Cymru 134 4% Heb ei ethol
Hywel Madoc Jones 109 3% Heb ei ethol
Peter Williams Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 99 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 3394
Etholaeth 3677
Number of ballot papers issued 1938
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 53%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hywel Eifion Jones 28% Wedi'i ethol
Victor Hughes 17% Wedi'i ethol
Richard Parry 16% Heb ei ethol
Nia Evans 13% Heb ei ethol
Dewi Ap Rhobert 9% Heb ei ethol
Einion Parry Williams 8% Heb ei ethol
Carla Teixeira 4% Heb ei ethol
Hywel Madoc Jones 3% Heb ei ethol
Peter Williams 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd7