Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canolbarth Môn

Etholiadau Lleol Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Canolbarth Môn - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Nicola Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 1595 20% Wedi'i ethol
Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales 1399 17% Wedi'i ethol
Dylan Rees Plaid Cymru - The Party of Wales 1387 17% Wedi'i ethol
John Arthur Jones 915 11% Heb ei ethol
Bryan Owen 907 11% Heb ei ethol
Margaret Thomas 881 11% Heb ei ethol
Jana Gill UKIP Wales / UKIP Cymru 688 9% Heb ei ethol
Terence Anthony Hodges Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 280 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 8052
Etholaeth 6342
Number of ballot papers issued 3241
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nicola Roberts 20% Wedi'i ethol
Bob Parry 17% Wedi'i ethol
Dylan Rees 17% Wedi'i ethol
John Arthur Jones 11% Heb ei ethol
Bryan Owen 11% Heb ei ethol
Margaret Thomas 11% Heb ei ethol
Jana Gill 9% Heb ei ethol
Terence Anthony Hodges 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr2
ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd10