Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canolbarth Môn

Etholiadau Lleol Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Canolbarth Môn - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Nicola Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 1595 22% Wedi'i ethol
Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales 1399 20% Wedi'i ethol
Dylan Rees Plaid Cymru - The Party of Wales 1387 19% Wedi'i ethol
John Arthur Jones 915 13% Heb ei ethol
Margaret Thomas 881 12% Heb ei ethol
Jana Gill UKIP Wales / UKIP Cymru 688 10% Heb ei ethol
Terence Anthony Hodges Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 280 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 7145
Etholaeth 6342
Number of ballot papers issued 3241
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Nicola Roberts 22% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Bob Parry 20% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Dylan Rees 19% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
John Arthur Jones 13% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Margaret Thomas 12% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jana Gill 10% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Terence Anthony Hodges 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr2
ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd10