Canlyniadau etholiadau ar gyfer Seiriol

Etholiadau Lleol Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Enter a description

Seiriol - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Lewis Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 1294 19% Wedi'i ethol
Carwyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 985 15% Wedi'i ethol
Alwyn Rowlands Welsh Labour / Llafur Cymru 895 13% Wedi'i ethol
Eurfryn Griffith Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 870 13% Heb ei ethol
Jason Peter Zalot Annibynnol 755 11% Heb ei ethol
Neil Fairlamb Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 582 9% Heb ei ethol
Roger Petts Welsh Labour / Llafur Cymru 461 7% Heb ei ethol
Nathan Gill UKIP Wales / UKIP Cymru 448 7% Heb ei ethol
Judith Moss Democratiaid Rhyddfrydol Cymru / Welsh Liberal Democrats 350 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 6640
Etholaeth 4647
Number of ballot papers issued 2606
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Lewis Davies 19% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Carwyn Jones 15% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Alwyn Rowlands 13% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Eurfryn Griffith Davies 13% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jason Peter Zalot 11% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Neil Fairlamb 9% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Roger Petts 7% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Nathan Gill 7% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Judith Moss 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr7
Cyfanswm a wrthodwyd10