Canlyniadau etholiadau ar gyfer Aethwy

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Aethwy - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Meirion Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 1343 23% Wedi'i ethol
Robin Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 1314 22% Wedi'i ethol
Alun Wyn Mummery Plaid Cymru - The Party of Wales 1267 22% Wedi'i ethol
Selwyn Trefor Williams Independent / Annibynnol 882 15% Heb ei ethol
Justin McCoy Llafur Cymru 553 9% Heb ei ethol
Jan Hale Llafur Cymru 505 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5864
Etholaeth 5142
Number of ballot papers issued 2418
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Meirion Jones 23% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Robin Wyn Williams 22% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Alun Wyn Mummery 22% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Selwyn Trefor Williams 15% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Justin McCoy 9% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Jan Hale 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd6
ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd7