Canlyniadau etholiadau ar gyfer Caergybi

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Caergybi - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Bob Llewelyn Jones Annibynnol 1049 21% Wedi'i ethol
Shaun James Redmond Annibynnol 673 14% Wedi'i ethol
Glyn Haynes Llafur Cymru 625 13% Wedi'i ethol
Keith Thomas Plaid Cymru - The Party of Wales 559 11% Heb ei ethol
Alan Williams Llafur Cymru 540 11% Heb ei ethol
Beryl Warner Llafur Cymru 515 10% Heb ei ethol
Ken Taylor Plaid Cymru - The Party of Wales 391 8% Heb ei ethol
Ken Tatlock Annibynnol 369 7% Heb ei ethol
Philip Michael Eastment Plaid Geidwadol Cymru 261 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 4982
Etholaeth 5304
Number of ballot papers issued 2106
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 40%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Bob Llewelyn Jones 21% Wedi'i ethol
Shaun James Redmond 14% Wedi'i ethol
Glyn Haynes 13% Wedi'i ethol
Keith Thomas 11% Heb ei ethol
Alan Williams 11% Heb ei ethol
Beryl Warner 10% Heb ei ethol
Ken Taylor 8% Heb ei ethol
Ken Tatlock 7% Heb ei ethol
Philip Michael Eastment 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4