Canlyniadau etholiadau ar gyfer Canolbarth Môn

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Canolbarth Môn - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau %
Nicola Fay Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 1637 25% Wedi'i ethol
Dylan Wyn Rees Plaid Cymru - The Party of Wales 1528 23% Wedi'i ethol
Bob Parry Plaid Cymru - The Party of Wales 1527 23% Wedi'i ethol
Stephanie Roberts Annibynnol / Independent 1161 17% Heb ei ethol
Margaret Ann Thomas Llafur Cymru 814 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 6667
Etholaeth 6519
Number of ballot papers issued 3007
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 23
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nicola Fay Roberts 25% Wedi'i ethol
Dylan Wyn Rees 23% Wedi'i ethol
Bob Parry 23% Wedi'i ethol
Stephanie Roberts 17% Heb ei ethol
Margaret Ann Thomas 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd18
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr5
Cyfanswm a wrthodwyd23