Canlyniadau etholiadau ar gyfer Lligwy

Etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn Mai 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Lligwy - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ieuan Williams Annibynnol / Independent 1479 37% Wedi'i ethol
Vaughan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 843 21% Wedi'i ethol
Margaret Murley Roberts Plaid Cymru - The Party of Wales 664 17% Wedi'i ethol
Elliot Owen Walsh-Riley Plaid Cymru - The Party of Wales 557 14% Heb ei ethol
Angela Elizabeth Gliddon Labour and Co-Operative Party / Llafur a'r Blaid Gydweithredol 470 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 4013
Etholaeth 4799
Number of ballot papers issued 2080
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Ieuan Williams 37% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Vaughan Hughes 21% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Margaret Murley Roberts 17% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Elliot Owen Walsh-Riley 14% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Angela Elizabeth Gliddon 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd12
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd13