Canlyniadau etholiadau ar gyfer Ynys Môn

Etholiad Seneddol - Etholaeth Ynys Môn - Dydd Iau, 12fed Rhagfyr, 2019

Ynys Môn - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Virginia Ann Crosbie Plaid Geidwadol Cymru 12959 35% Wedi'i ethol
Mary Elizabeth Roberts Welsh Labour / Llafur Cymru 10991 30% Heb ei ethol
Aled Ap Dafydd Plaid Cymru - The Party of Wales 10418 29% Heb ei ethol
Helen Sarah Jenner Plaid Brexit 2184 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 36552
Etholaeth 51925
Number of ballot papers issued 36673
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 121
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10067
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 8385
Y nifer a bleidleisiodd 71%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Virginia Ann Crosbie 35% Wedi'i ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Mary Elizabeth Roberts 30% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Aled Ap Dafydd 29% Heb ei ethol
Candidate name Vote percentage Wedi'i ethol
Helen Sarah Jenner 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd96
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr24
heb farc swyddogol1
Cyfanswm a wrthodwyd121