Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanddona-Ward Llanddona / Llanddona Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llanddona-Ward Llanddona / Llanddona Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Dafydd Pritchard Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
William Charles Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol