Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llaneilian-Ward Llwyfo / Llwyfo Ward

Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned Mai 2013 - Dydd Iau, 2ail Mai, 2013

Llaneilian-Ward Llwyfo / Llwyfo Ward - canlyniadau
Ymgeisydd yr etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
David Gerrard Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Gordon Fletcher Hayes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Thomas Elfyn Hughes Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Glenys Jones Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol
Hefina Williams Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol